Veel gestelde vragen

Over mij - Matte Marij van der Wal

Een intakegesprek is bedoeld om de vraag helder te krijgen, en de achtergrond van de vraag. Als coach zal ik ook duidelijk maken of ik in dit geval effectieve hulp kan bieden.

In het persoonlijk contact onderzoeken coach en gecoachte beiden of er vertrouwen ontstaat om deze klus te klaren. Alleen dan is het ook mogelijk, en leuk, en spannend, om samen aan het werk te gaan. De ervaring laat zien, dat tijdens het intakegesprek zoals ik dat voer, jouw cliëntproces al volop in beweging komt.

De prijs is hetzelfde als hieronder genoemd bij de kosten. We plannen altijd 1,5 uur voor een intake, zodat we tijd genoeg hebben, wàt er ook ter tafel komt.

Het voordeel van een intensive is, dat je een paar dagen helemaal opzij zet, om je met mijn hulp op je eigen ontwikkeling te richten. Er is geen afleiding, het gaat alleen om jou en om jouw verlangen. Bovendien ben je die dagen alleen in de stilte en in de natuur. Die combinatie zorgt mijns inziens voor de beste voedingsbodem om de gewenste verandering te laten groeien.

Dat is helemaal afhankelijk van je persoonlijke situatie.  Het is voor een individueel traject heel handig als je jezelf al kunt ontstressen: in stress blijkt het namelijk bijna onmogelijk om duurzaam in je leven wat te veranderen. Maar ik kan je dat ook in de individuele setting leren. Laten we samen even bespreken wat in jouw situatie de manier lijkt, die jou het meeste dient.

Mensen zijn mensen, of ze zich nu bewegen in werk- of in privésituaties. Je komt dezelfde dingen tegen. En ook op privéterrein valt er veel te winnen met deskundige begeleiding. Vragen kunnen variëren van “ik loop leeg qua energie” tot “ik blokkeer telkens in bepaalde situaties”, van communicatieproblemen met de partner (of ouders) tot meer levenskwaliteit zoeken na of met psychiatrische problematiek. Ook op dat laatste terrein is veel mogelijk!

Je zult moeten ontdekken waardoor je energie zo is weggelopen. En dat oplossen, zodat het niet weer gebeurt. Vervolgens moet je kijken hoe je je energie zo snel mogelijk weer kunt opbouwen. Er zijn mensen die dat met de twee workshops – en met het vervolgens elke dag toepassen van wat ze daar leren – hebben kunnen doorbreken. Als het even kan, zou ik je echter een individueel traject aanbevelen, omdat we het dan samen helemaal kunnen toespitsen op jouw individuele situatie. Dat gaat sneller en grondiger. Meestal is bovendien noodzakelijk om je voeding te optimaliseren: als je leeggelopen bent qua energie, heb je veel meer voedingsstoffen nodig om weer vol te lopen!

Wat is het verschil tussen loopbaanbegeleiding en outplacement?

Bij loopbaanbegeleiding help ik je zelf een goed inzicht te krijgen wie je bent, wat je kunt en wat je graag wilt. Afhankelijk van welk loopbaantraject je reserveert, met meer of minder uren, begeleid ik je ook bij het daadwerkelijk maken van keuzes, het in de praktijk brengen van die keuzes door middel van het in kaart brengen van de markt, netwerk ontwikkelen, het leggen van contacten, communicatietraining, sollicitatietraining, waar nodig voorbereiden voor assessment etc.

Outplacement is aan de orde als je wordt “ge-outplaced” (of je jezelf “outplaced”). Outplacement betekent dat werkgever en werknemer tot de conclusie komen dat hun wegen moeten scheiden, en dat de werkgever jou (of jij jezelf) met een outplacementtraject wil faciliteren dat je weer een nieuwe goede plek vindt.

De begeleiding komt overeen met die van een volledig loopbaantraject, maar zonder urenbeperking: begeleiding vindt plaats tot op de nieuwe bestemming, zo lang die begeleiding effectief is en bijdraagt. Je wordt indien gewenst ook terzijde gestaan bij beslissingen over het aanvaarden van een nieuwe werkkring, bij de voorbereiding van beslissende besprekingen etc.

Ben ik aan het goede adres als ik mij wil beraden op een volledig nieuwe richting?
Jazeker. Veel mensen melden zich bij mij terwijl ze diep van binnen weten dat het tijd is voor iets nieuws, alleen weten ze nog niet wat dat nieuwe dan zal zijn. Ik kan je helpen om in beeld te krijgen wat echt bij je past: bij je kwaliteiten, bij wat je drijft in je leven, bij deze levensfase. Bovendien bied ik je op verschillende manieren ondersteuning om die nieuwe richting daadwerkelijk te realiseren.

Is jouw ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan altijd succesvol?
Mijn relatie met jou is een samenwerkingsverband waarbij beide partijen verantwoordelijk zijn voor hun aandeel in een positief resultaat. Ik bied altijd goede ondersteuning — dat is mijn hartsinstelling. Daar doe ik veel voor. Soms is er echter begeleiding nodig die voorbij “coaching” gaat: therapie om een aantal dingen die echt dwars zitten op te ruimen bijvoorbeeld. Ik zal je er altijd op wijzen als ik de indruk heb dat zoiets het vinden van je nieuwe baan moeilijk maakt.

Als je met mij werkt, is natuurlijk het bijzondere, dat je meteen een therapeut in huis hebt, die gewend is om (loopbaan)coachingvragen met therapie te verbinden. Als wat ik je kan bieden nog aanvulling behoeft, zal ik je zeker ook waar mogelijk helpen een goede vervolgtherapeut te vinden.

In dat samenwerkingsverband is natuurlijk ook een heel belangrijke rol weggelegd voor jezelf: alleen jij kan jouw ontdekkingen doen, alleen jij kan jouw lessen leren. Alleen jij kunt, waar nodig, je oude beelden van “wat hoort” loslaten. Wie echt van plan is de volgende stap in zijn bestemming te vinden en zich daarvoor blijft inzetten, zal daar ook in slagen. Het tempo waarmee dat verloopt is van tevoren echter niet altijd te voorspellen.

Is het een nadeel dat ik momenteel werkloos ben?
Hoewel werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel vaak de voorkeur geven aan een kandidaat die nog een baan heeft, heb je het voordeel dat je meer tijd tot je beschikking hebt. En voor elk persoonlijk veranderingsproces is tijd nodig! Bovendien heb je ook meer tijd om onderzoek uit te voeren, vacatures te selecteren, brieven te schrijven en je goed voor te bereiden op de gesprekken. Je zult waarschijnlijk meer mogelijkheden genereren dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En met meer overtuiging overkomen, want je hebt je van tevoren immers echt “bezonnen”.

Heb ik ook iets aan jouw aanbod als ik al eens eerder een outplacementproces heb doorlopen?
Absoluut. Je bent een mens in ontwikkeling, en hopelijk blijf je dat! Waarschijnlijk sta je nu open voor de volgende stap in je bestemming. Ik zal me van harte inzetten om je te helpen die stap ook te realiseren. Onze ervaring is dat mensen die gebruikmaken van mijn diensten sneller een nieuwe baan vinden waarbij de eigen vaardigheden optimaal benut worden.

Kun je me garanderen dat ik niet weer foute keuzes maak?
De kunst van het leven is om een balans te vinden tussen voldoende reflectie afgewisseld met daarop gebaseerde acties om de gewenste situatie in de realiteit te creëren. Uiteraard leef jij jouw leven, en leef je dat leven net als ikzelf met vallen en opstaan. Als je keuzes maakt, die niet goed voor je zijn, kun je op elk moment weer bijsturen. Er is niemand die van je mag eisen dat je geen fouten mag maken. “Alleen gaande vind ik mijn weg”.

Wat is het verschil tussen loopbaanbegeleiding en “headhunters”?
Ik ben coach en therapeut. Het is mijn taak om jou te assisteren tijdens je zoektocht naar een nieuwe functie. Het is mijn werk is om jou te helpen jezelf beter te leren kennen en de nodige vaardigheden te ontwikkelen om die functie te bemachtigen die het beste bij je past. Ik ontvang niet zoals een headhunter provisie die gekoppeld is aan de nieuwe baan die je krijgt. Voor jou is dit de beste garantie dat ik zuiver vanuit jouw belangen denk.

De praktijk is een professionele organisatie, gespecialiseerd in coaching, loopbaanbegeleiding en (trauma)therapie. Jouw persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ik zal nooit derden op de hoogte stellen van je persoonlijke situatie. Als er sprake is van een afspraak tot rapportage aan bijvoorbeeld de werkgever, bespreek ik dat expliciet met je. Er wordt nooit zonder jouw medeweten gerapporteerd. En ook dan wordt er alleen over het verloop van het proces gerapporteerd en niet persoonlijk inhoudelijk.

Verder voldoet Kleurbekennen vanzelfsprekend ook aan de regelgeving in het kader van de AWG. Dat kun je hier nalezen.

Bijna alle mensen die een coaching-, therapie- of loopbaanbegeleidingstraject samen met mij hebben vormgegeven, vervolgen hun leven op een manier die beter bij hun levensdoel past. Sommigen kiezen voor een compleet ander werkgebied. Anderen kiezen ervoor om hun werk op een andere manier te gaan doen, een manier waarbij ze dichter bij zichzelf blijven. Bij weer anderen gaat het vooral om anders met de dingen kunnen omgaan. Vrijwel zonder uitzondering zeggen ze: “dit had ik niet in m’n eentje gekund”. Is dat in geld uit te drukken? We vergelijken het inschakelen van een coach wel met het inroepen van een loodgieter als je dak lekt: natuurlijk ga je eerst zelf kijken, maar als je merkt dat je het niet in je eentje kunt oplossen, is het wijs om een professional in te schakelen!

Waar bij blokkades in de ontwikkeling blijkt, dat er naast coaching ook therapie wenselijk is, zet ik dat in. En eigenlijk zegt het woord blokkade al genoeg: die blokkade is er namelijk niet voor niets! Dat is een oud patroon van overleven: vechten, vluchten of bevriezen. En dat oude patroon verdwijnt alleen als je de onderliggende oorzaak en spanning wegneemt. Dat noemen we soms nog steeds coaching en soms therapie.

Ik reken € 170,- per uur, exclusief BTW en reiskosten. Ik bereken alleen de directe ontmoetingsuren. Andere directe uren, zoals voorbereiding op de gesprekken, intervisie e.d., en de indirecte uren worden niet in rekening gebracht, met uitzondering van het lezen van de uitgebreide Reflectie in het geval van loopbaanvraagstukken. N.B. wat onder loopbaancoaching wordt gedeclareerd, is voor de belasting aftrekbaar!

Of iets duur is, hangt af van wat je ervoor krijgt. Je moet dus beginnen met je af te vragen wat je graag wil hebben. En dan te onderzoeken of je dat hier (of elders) krijgt. Waar het voor jou persoonlijk om gaat is, of je met jouw vraag wèrkelijk effectief geholpen wordt. Je kunt een heleboel geld uitgeven, maar geen stap verder komen.

Je kunt bij mij rekenen op degelijk werk, met de diepgang die in jouw individuele situatie nodig is. Ik zet daarbij technieken in gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Je krijgt bovendien de expertise van meer dan vijfendertig jaar ervaring met het begeleiden van mensen in veranderingsprocessen.

Daarnaast bespreek ik in intervisie elke cliënt met langjarig collega Ide Barten MSc (emeritus management consultant voor werving&selectie,  klinisch psycholoog en geschoold als traumadeskundige). Een cliënte grapte ooit: zo heb ik twee coaches voor de prijs van één!

Wees ervan overtuigd dat ik me doorgaand blijf scholen om jou het beste te geven dat ik in huis heb!

Stap budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven, zoals coaching, supervisie & begeleiding zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt per 1 maart 2022 de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget Heel kort gezegd, betekent het dat je een budget van max.  € 1000 aan kunt vragen ter tegemoetkoming van jouw investering in jezelf en je professionaliteit. Fijn!

Een werkgever reserveert vaak een opleidingsbudget per medewerker. De kosten van een cursus of opleiding zijn meestal vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Formuleer eerst zelf je coachingvraag/ verlangen en Informeer dan bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken naar de mogelijkheden.

Ben je ondernemer of heb je inkomsten uit overig werk (!) dan zijn uw coachingskosten zakelijke kosten, en kun je ze volledig aftrekken van je winst, incl. reiskosten.

 • Jij als gecoachte bent eigenaar van je eigen ontwikkelingsproces en je bent bereid om te leren en in beweging te komen.
 • Als coach probeer ik jou op het gebied van de coaching of therapievraag met al je mogelijkheden en kwaliteiten in beweging te brengen; daarbij hanteer ik zowel rationele als intuïtieve methoden. Ik ben empathisch, leef echt met jou mee, maar ik confronteer soms ook.
 • Huiswerk is regelmatig onderdeel van het proces.
 • De coaching is uiteraard vertrouwelijk.
 • Locatie bij voorkeur bij de coach, dan ben je als gecoachte even uit je eigen situatie (=letterlijk afstand nemen). Dit werkt het sterkst in een coaching en/of therapie intensive in de stilte. Bij coaching op een andere locatie dan door mij als coach aangeboden geldt een minimumafname van 4 uur per keer.
 • Het tarief is al sinds 2001 € 170,- per uur, exclusief BTW en reiskosten.
 • Mijn voorbereidingstijd breng ik niet in rekening, met uitzondering van het lezen van de uitgebreide Reflectie in het geval van loopbaanvraagstukken.
 • Ik ga ervan uit, dat onze samen gemaakte afspraak vaststaat. Dat betekent, dat je uitsluitend in uitzonderlijke situaties afzegt. Indien je afzegt (of de afspraak verplaatst) minder dan 24 uur voor de geplande afspraak (zaterdagen, zondag en feestdagen tellen niet mee), dan ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Voor een intensive geldt een uiterlijke afzegtermijn van 7 dagen (zaterdagen, zondag en feestdagen tellen niet mee). Daarna wordt de tijd in rekening gebracht. Voor je begrip: op zo korte termijn wordt deze tijd in mijn agenda die ik specifiek voor jou had gereserveerd, niet weer opgevuld.
 • Bij overgang van het ene programma naar het andere worden reeds betaalde honoraria in mindering gebracht.
 • Kleurbekennen is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of cliënt geleden schade, behoudens in het geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden.
 • Facturering vindt plaats voorafgaand aan het traject. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.