Loopbaancoach voor hoogopgeleiden | Kleurbekennen

Loopbaanbegeleiding en outplacement

Ter introductie

Ik begeleid je graag bij het vinden en het doen van werk dat echt bij je past. Daarvoor is het belangrijk dat jij maximaal eigenaar wordt van wie je bent, wat je kunt en wat je graag zou willen in je volgende stap. Ik zal je helpen om je daarbij ook bewust te worden van de ontwikkeling in jezelf die nodig is om die vervolgstap te realiseren. Veel loopbaanbegeleiders zijn dáár niet mee bezig. En ik zal je uiteraard zorgvuldig begeleiden om die noodzakelijke en gewenste ontwikkeling daadwerkelijk ook door te maken.

Daarna en gedeeltelijk parallel daaraan ga je in contact met de echte wereld en ontdek je waar ze nou juist op wat jij te geven hebt, en wat je vooral gráág geeft, zitten te wachten.

In dat hele traject is het de kunst om een balans te creëren tussen voldoende reflectie afgewisseld met daarop gebaseerde acties om de gewenste situatie in de realiteit te creëren.
Zonder actie is er geen verandering, maar zonder een goede reflectie is er geen richting. En zonder een atmosfeer van liefde en vertrouwen gebeurt er helemaal niets! Met andere woorden: dat is het eerste waar we voor proberen te zorgen. Een omgeving scheppen waarin het stimulerend is om je eigen ontdekkingen te doen. Je leert sturing te geven aan je eigen leven.

Het feit dat het je nu (nog) niet is gelukt om de volgende stap te vinden en daadwerkelijk te maken, laat meestal zien, dat er wat achterstallig onderhoud om aandacht vraagt: waar nodig lossen we samen blokkades op die nu nog verhinderen dat jij met veel plezier maximaal je competenties kunt inzetten.

Afhankelijk van de situatie, is het ene traject van toepassing of juist het andere.

Zit je goed in je vel, bij een organisatie die bij je past, en vraag je je af in welke richting je je wilt ontwikkelen, dan is een verkort loopbaantraject aan de orde.

Merk je dat het al langer niet lekker loopt, met andere woorden, heeft e.e.a. zich opgestapeld (persoonlijke ontwikkeling en/of werkinhoud), en is het ook niet duidelijk of jouw toekomst wel bij deze organisatie ligt, dan is eerder een volledig loopbaantraject aan de orde.

Zijn werkgever en werknemer tot de conclusie gekomen dat het het beste is als hun wegen scheiden, en wil de werkgever je een maximale kans bieden om een goede nieuwe plek te vinden, dan gaat het om outplacement.

De praktijk is vaak grillig, daarom kan de begeleiding naarmate je inzicht in jezelf vordert uitgebreid worden. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen loopbaantrajecten bovendien op elk moment aangepast worden, met o.a. sollicitatietraining, assessment voorbereiding, etc.

Verkort loopbaantraject

Waar we aan werken: Het verkrijgen van inzicht in wat je kwaliteiten en beperkingen zijn en datgene wat je eventueel blokkeert om volledig in je kracht te staan. Je maakt contact met je drijfveren en verlangens. Het zal in de sessies gaan om een combinatie van inzicht verwerven en het opruimen van blokkades. Ik begeleid je bij het verder in kaart brengen van kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, mogelijkheden. Je begint gehoor te geven aan je innerlijke stem (wat je diep van binnen weet dat klopt of dat waar is voor jou).

Hoe ziet dat er in praktische zin uit:

 • Intakegesprek à 1,5 uur. Verwoorden van je verlangen. Ontdekken waar ‘m de schoen wringt: wat maakt, dat het niet stroomt zoals jij graag wilt. En een eerste indicatie wat er voor nodig is om daar weer beweging in te brengen.
  Extra optie indien van toepassing: meegeven opdracht “Reflectie op uw leven tot nu toe”, met daarna zelf maken van de “Reflectie op uw leven tot nu toe” – tijdsbeslag circa twee weken
  Inleveren Reflectie-document – gesprek over hoe het ging, wat het je heeft opgeleverd, wat je herkent dat nu in je leven aan de orde is. Van daaruit definiëren wat er voor nodig is om weer beweging en daardoor langzamerhand duidelijkheid te creëren.
 • Coachingsessies met als doel het oplossen van aanwezige blokkades (als die er niet waren, had je geen vraagtekens m.b.t. je loopbaan ????) in de vorm van een coaching intensive in de stilte (zie bijgevoegd document).
  Daaropvolgende loopbaan-coachingsgesprekken. Dat kan wéér in de vorm van een intensive, of ook gedeeltelijk live/gedeeltelijk per Zoom.
 • Huiswerk is aldoor onderdeel van het proces.
 • In totaal heeft het verkorte loopbaantraject maximaal 25 uur ter beschikking. Uiteraard is dit aantal uren naar behoefte aan te passen.

Totaal: 25,5 uur = 25,5 x € 170 = € 4.335,– plus eventuele verblijfskosten

Volledig loopbaantraject

Waar we aan werken: Programma zoals in het verkort loopbaantraject (zie boven) + daarnaast: ik begeleid je bij het daadwerkelijk maken van keuzes. Je gaat onder mijn begeleiding die keuzes in praktijk brengen door middel van het in kaart brengen van de markt, netwerk ontwikkelen, het leggen van contacten, communicatietraining, sollicitatietraining, waar nodig voorbereiden voor assessment. Tijdens je onderzoek zul je merken, dat steeds helderder voor je wordt wat op dit moment van je leven voor jou het juiste is en hoe je dat voor elkaar krijgt.

Hoe ziet dat er in praktische zin uit:

Zie boven. Maximaal 45 uur persoonlijke coaching

Totaal: 45 uur = 45 x €170 = € 7.650,– plus eventuele verblijfskosten

Outplacement

Outplacement heeft dezelfde doelen als een volledig loopbaantraject, maar dan zonder urenbeperking: de begeleiding vindt plaats tot op je nieuwe bestemming zo lang die begeleiding effectief is en bijdraagt. Je wordt bovendien terzijde gestaan bij beslissingen over het aanvaarden van een nieuwe werkkring, bij de voorbereiding van beslissende besprekingen etc.

Urenspecificatie: zo lang als de begeleiding effectief is en bijdraagt.

Investering: 20 % van je laatstverdiende bruto-salaris, met een minimum van € 9.000,– plus eventuele verblijfskosten

Extra mogelijkheden in aanvulling op bovenstaande trajecten

Eéndaagse workshop Jezelf ontstressen in minder dan 5 minuten (open inschrijving, maatwerk voor groepen, of individueel op basis van uurtarief).

Vierdaagse workshop Live the Connection Kernmodule: zelf leren je stressbronnen en blokkades op te lossen (idem).

Voorwaarden

Verder zijn dit de voorwaarden waaronder wij werken:

 • De toekomstige gecoachte is eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces en is bereid om te leren en in beweging te komen.
 • Als coach probeer ik de gecoachte op het gebied van de coachingsvraag met al zijn mogelijkheden en kwaliteiten in beweging te brengen; daarbij hanteer ik zowel rationele als intuïtieve methoden. Ik ben empathisch, leef echt met de gecoachte mee, maar confronteer ook.
 • Huiswerk is regelmatig onderdeel van het proces.
 • De coaching is uiteraard vertrouwelijk.
 • Locatie bij voorkeur bij de coach, dan is de gecoachte even uit zijn/haar eigen situatie (=letterlijk afstand nemen).
 • Ik werk het liefst met Coachingintensives van 3 of 4 dagen in de stilte (locatie op 3 uur rijden van Amsterdam of Utrecht; 2 uur rijden van Groningen). Elke dag werken we intensief van 9-13 uur samen aan de thema’s, de rest van de dag ter reflectie en uitwaaien, waardoor de volgende dag weer nieuwe stappen gezet kunnen worden. Doordat je niet aldoor weer terugkomt in de drukte van je eigen bestaan, kunnen echte transformaties plaatsvinden in relatief korte tijd. Verblijfskosten in een appartement in de stilte zijn niet inbegrepen in onze uurtarieven. Reken op € 50 à € 60 per macht voor een 2-persoonsappartement. Zie www.akazienhof-hunte.de
 • Tarief is € 170,- per uur, exclusief BTW en reiskosten. Mijn voorbereidingstijd breng ik niet in rekening, met uitzondering van het lezen van de uitgebreide Reflectie in het geval van loopbaanvraagstukken.
 • Afzegging van de gemaakte afspraken in principe alleen in noodgevallen. Respect voor elkaar agenda is uitgangspunt. Indien de gecoachte afzegt minder dan 24 uur voor de afspraak, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 • Bij overgang van het ene programma naar het andere worden reeds betaalde honoraria in mindering gebracht.
 • Facturering vindt plaats voorafgaand aan het programma. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij te late betaling brengen wij naast aanmaningskosten, 1% rente per maand in rekening.
 • Kleurbekennen is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever en/of cliënt geleden schade, behoudens in het geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden.

Wie begeleidt mij?

Matte Marij van der Wal werd in 1963 geboren in het hoge noorden, maar woont en werkt al weer jaren in het westen. Zij studeerde bedrijfseconomie in Groningen. Tijdens haar studie was ze al gefascineerd door het specifieke van de marketing en verkoop van diensten. Ze verdiepte zich tevens in de bijzondere facetten van management van non-profitorganisaties. Sinds die tijd startte zij, alleen en met anderen, diverse bedrijven in de zakelijke dienstverlening en maakte ze tot een succes. Daarbij gaf ze leiding aan allerlei mensen, waaronder professionals. Daarnaast was zij gedurende 5 jaar voorganger van een kerkelijke gemeente.

Een rode draad in al haar activiteiten bleek telkens weer het ontdekken van nieuwe werelden en dan vervolgens de vraag van anderen: “wil je mij dat ook leren?” Als coach of als trainer kennis en vaardigheden overdragen zit haar kennelijk in het bloed.

Na enkele jaren gewerkt te hebben als senior business consultant in een groot dienstverlenend bedrijf, was zij jarenlang als loopbaanconsulent verbonden aan het gerenommeerde Van Ede & Partners.

Inmiddels is zij thans zelfstandig coach, trainer en adviseur. Onder het motto “Kleurbekennen” helpt zij mensen tevoorschijn te komen zoals ze echt zijn, en de keuzes te maken die daarbij passen. Zo komen ze goed in hun vel te zitten. Matte Marij houdt ervan om te werken met het materiaal dat direct voorhanden is, in de hier-en-nu-situatie, en zet theorie alleen in als dat van toepassing lijkt. Haar stijl is enthousiasmerend, betrokken en loyaal. Confronteren hoort bij “Kleurbekennen”, maar zal vaak plaatsvinden in de vorm van een vraag. Immers, het gaat niet om wie gelijk heeft, maar of er een proces op gang komt bij mensen zelf.

Matte Marij deed haar opleiding tot coach in 1993 bij de International Christian Management School in Dortmund en in 2001-2002 bij de School voor Coaching in Leiden. In 2005 volgde de opleiding Creatieve loopbaancoaching. In 2006 weidde zij zich gepassioneerd aan Het effectief omgaan met gespannen situaties en conflicten op het werk, opnieuw bij de School voor Coaching, en in 2007 bij het centrum voor Geweldloze Communicatie.

Een training energetisch lichaamswerk die zij in 2000 in België volgde, heeft een belangrijke invloed gehad op haar leven en werk. Sinds die tijd heeft zij nog nadrukkelijker oog voor de wijsheid die je lichaam je te vertellen heeft. Sinds mei 2010 heeft zij zich daarnaast o.a. onder leiding van prof. Klaus Baum, hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Keulen, geschoold in het ondersteunen van cliëntprocessen met een persoonlijke optimalisering van de stofwisseling.

Op grond van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, nl. dat ons gedrag voor waarschijnlijk wel 95% wordt bepaald door processen in ons onderbewuste, heeft Matte Marij zich bekwaamd in de nieuwste methodes om toegang te krijgen tot wat er dan precies in het onderbewuste van deze unieke cliënt aan programmeringen is opgeslagen en hoe het mogelijk is om, wanneer die niet ondersteunend zijn, de cliënt te begeleiden bij het transformeren daarvan. Deze methodes heten PSYCH-K® en Live The Connection®. Zij is daarnaast inmiddels als één van de weinigen in Nederland, en als enige in Duitsland, gecertificeerd om deze kennis in workshopvorm over te dragen.

Eén van haar passies is het schilderen op textiel en dat toe te passen in kleding en interieur. Ze is gefascineerd door het vrijkomen van energie en plezier wanneer creativiteit kan stromen.

Loopbaanbegeleiding en outplacement